HOME  | JAMILA KFT.KAPCSOLATKAZÁNOKNAPELEMEK | NAPKOLLEKTOROK  | SZÉLGENERÁTOROK THERMOSHIELDNORDART FŰTŐPANELOK| REFERENCIÁK  | AJÁNLATKÉRÉS

NAPELEMEK

A NAGY HATÁSFOKÚ NAPELEMEK:

Térségünkben évente és négyzetméterenként a a napenergia besugárzási jellemzője kb. 1000 kWh. Napelemeink magas hatásfokkal rendelkeznek és a nap besugárzási energiája nagyon gazdaságosan átalakítható elektromos árammá.
A napelemes rendszerben előállított elektromos áram az ún. nyílt hálózati csatlakozó rendszerbe visszatáplálható, ugyanakkor garantált felhasználási lehetőséget nyújt a tulajdonos részére is.GONDOS TERVEZÉS ÉS MŰSZAKI BIZTONSÁG:
A napelemeket szinte minden tetőszerkezetbe be lehet építeni. Mivel a tetőablakok és a napelemek méret azonosak, a legkülönbözőbb beépítési változatok alakíthatók ki.

Ezen túlmenően a cégünk a napelemeken kívül minden fontos rendszerelemet is biztosít, ezáltal a teljes napelemes rendszer felépítése egységesen és egy beszerzési helyről megoldható. Mindezek teljes műszaki biztonságot nyújtanak a felhasználók részére.

A NAPELEMEK MŰKÖDÉSI JELLEMZŐI :
A napelemek egy egymásra épülő, komplett rendszert testesítenek meg. Mindez maximális megbízhatóságot, hatékonyságot és biztonságot jelent.
A napenergiából nyert elektromos áram nemcsak garantált megtérülést jelent, hanem egyúttal hozzájárul a klimatikus viszonyok javításához is.
A napenergia által termelt energia teljesen mentes a környezetkárosító kibocsátásoktól, és ezzel kialakít egy, a jövőbe mutató, felelősségteljes gondolkodásmódot is.

NAPELEMES RENDSZEREK:
A napelemes rendszer szíve a napelem (photovoltaik-modul), amely a belépő napsugárzást egyenárammá alakítja át. Az egyes elemek sorba vannak kötve, így alkotva ágakat, amelyek aztán párhuzamosan kapcsolva alkotják az ún. napelem-generátort, ezáltal biztosítva a megfelelő feszültséget és áramerősséget ahhoz, hogy az elektromos energiát a nyílt hálózatba is vissza lehessen táplálni. A napelem-generátor az egyenáramú vezetékkel kapcsolódik az áramátalakítóhoz, amely kulcsszerepet játszik a hálózatra kapcsolható napelemes rendszer kialakításában. Az áramátalakító döntő szerepe abban van, hogy a napelemek által előállított egyenáramot a hálózat szempontjából megfelelő paraméterekkel rendelkező váltóárammá alakítja át. A beépített szabályozó rendszer gondoskodik arról, hogy a vele összekapcsolt napelemgenerátor a munkapontján üzemeltetve a lehető legnagyobb teljesítményt szolgáltassa.
A NAPELEMEK  ELVI KIALAKÍTÁSA:A. napelem-modul
B. áramátalakító
C. előállított elektromos energia mérője (primér mérő)
D. felhasznált elektromos energia mérője (szekunder mérő)
E. fogyasztók
F. nyílt elektromos hálózat

 


 • Az önálló rendszerek esetében az energiahozamot a helyi szükségletekkel kell összahangolni, és a felesleges energia tárolása a hagyományos akkumulátoros megoldással történik. Ezek alkalmazási lehetősége az ún. szigetüzem, és a kisebb energiaigényű helyeken van létjogosultsága. (karórák, zsebszámológépek, parkoló automaták, segélykérő helyek, közlekedési csomópontok, hálózatról el nem látható hegyi menedékházak, stb)
  Az elektromos hálózatra kapcsolható napelemes rendszer érthetően sok helyen az érdeklődés homlokterében van. Az érdeklődés lényeges szempontja az, hogy a  napelemes rendszer ráköthető a nyílt elektromos hálózatra, amely így gyakorlatilag egy korlátlan tárolási lehetőséget jelent. Ezzel szemben a napelemes rendszerek általában önálló, ún. sziget-üzemmódban működnek, és nem kapcsolhatók a szolgáltatói hálózatokra.
  Az ún. hálózat-párhuzamos üzemmódban termelt elektromos energia teljes egészében felhasználásra (tulajdonképpen tárolásra) kerül. Ugyanakkor ezáltal teljes körű az ellátás biztonsága is, mert azokban az esetekben, amikor a napelemek nem tudnak elegendő energiát biztosítani, vagy éppenséggel éjszaka van, akkor az energiaszükséglet a hálózatból pótolható. (Tulajdonképpen a korábban visszatáplált elektromos energia kerül lehívásra.) Az így nyert elektromos energia előállítása igazából azóta vált gazdaságossá, amióta a legtöbb EU-s országban törvényi előírások biztosítják, hogy a napelemek segítségével előállított elektromos áramot a szolgáltatók kötelesek a teljesítmény nagyságától függetlenül mindenfajta korlátozás nélkül fogadni illetve felvásárolni. (Az erre vonatkozó EU harmonizációs törvényi előkészítés Magyarországon is folyamatban van.)

  A hálózatra kapcsolt napelemes rendszert mindenütt lehet alkalmazni, ahol nyílt elektromos hálózat üzemel, amely ebben az esetben egyrészt korlátlan tárolási lehetőséget jelent, másrészt a fogyasztó részére ellátási garanciákat jelent.

  A hálózatra kapcsolható napelemes rendszer az alábbi lényeges elemekből áll:

  - napelemes modul

  - összekötő vezeték

  - áramátalakító


   

   

  A napelemes rendszer a helyileg illetékes áramszolgáltató által kialakított hálózati ponton csatlakozik a nyitott elektromos hálózatra. A termelt elektromos áram átvételéről a legtöbb EU-s országban törvény intézkedik, amely annak átvételét a teljesítmény nagyságától függetlenül előírja. (Az erre vonatkozó EU harmonizációs törvényi előkészítés Magyarországon is folyamatban van.) Ennek nagyságát a primer mérő rögzíti. A nyitott hálózat másik pontjához a fogyasztók csatlakoznak, amelyek a szekunder mérőn keresztül kapják az elektromos energiát. Így mindkét irányban történő szolgáltatás mért és összesített

  Bővebb információval, tanácsadással telefonon vagy e-mailben szívesen állunk rendelkezésére.

  Vállalkozásunk speciális kereskedelmi helyzeténél fogva, a gyártók rendszeres akcióin túl, folyamatosan kedvezményeket képes nyújtani kiskereskedelmi illetve viszonteladói áraiból !!!!

 •  

  Részletes ismertetők:

   

  Napelemek

  Napkollektorok

  Kazánrendszerek

   

  HOME  | JAMILA KFT.KAPCSOLATKAZÁNOKNAPELEMEK | NAPKOLLEKTOROK  | SZÉLGENERÁTOROK THERMOSHIELDNORDART FŰTŐPANELOK| REFERENCIÁK  | AJÁNLATKÉRÉS

  Minden Jog Fenntartva! 2006-2012  www.jamila.hu Telefon: 06-30-204-9954